ESAB

OK Tigrod 5183

The following items have been added to your list


x

OK Tigrod 5183 är en magnesium-mangan-legerad, AlMg4. 5Mn, trådelektrod för gasmetallbågsvetsning av artlika grundmaterial, såsom ENAW-5083 (SS 4140) och motsvarande enligt andra normer. OK Tigrod 5183 har utvecklats för att ge ett svetsgods med högsta möjliga draghållfasthet i svetsat tillstånd av EN-AW-5183 och motsvarande al-legeringar med höga magnesiumhalter. Den mer allmänna legeringstypen OK Tigrod 5356 har lägre hållfasthet och når inte upp till EN-AW-5183 i svetsat tillstånd. Legeringen användes i marina- och byggnadskonstruktioner där hög hållfasthet, hög slagseghet och gott korrosionsmotstånd. Legeringstypen rekommenderas inte vid förhöjda temperaturer på grund av risk för sprickor orsakade av spänningskorrosion. Legeringen kan inte värmebehandlas. (Art nr 1816)

BUY NOW


Slagseghetsdata Charpy V

Helsvetsgods
Slagseghet 67 ft-lb
Slagseghet 90 J
Provningstemperatur 68 °F
Provningstemperatur 20 °C

Typiska mekaniska värden

BrottgränsFörlängningSträckgränsVillkor
290 MPa (42 ksi)25 %140 MPa (20 ksi)Helsvetsgods

Klassificering

Wire Electrode EN ISO 18273 : S Al 5183 (AlMg4,5Mn0,7(A))
JIS Z 3232 : A5183
SFA/AWS A5.10 : R5183

Godkännanden

Godkännanden ABS R 5183
CE EN 13479
CWB ER5183
DB 61.039.04
JIS JIS Z 3232
NAKS/HAKC 4.0mm
NAKS/HAKC 3.2MM
VdTÜV 04667
Godkännanden baseras på fabrikens lokalisering. Vänligen kontakta ESAB för mer information.

Tillsatsmaterials karakteristik

Legeringstyp AlMgMn
Skyddsgas I1, I3 (EN ISO 14175)

Svetsgodsanalys

Trådens sammansättning %
Al Cr Cu Fe Mg Mn Si Ti Zn
94.200 % 0.08 % 0.01 % 0.13 % 4.9 % 0.65 % 0.04 % 0.100 % 0.01 %
x

Artikelnummer - Tillbehör

Artikelnummer : OK Tigrod 5183
181616R120 FIND A DISTRIBUTOR
181620R150 FIND A DISTRIBUTOR
181620R120 FIND A DISTRIBUTOR
181624R150 FIND A DISTRIBUTOR
181624R120 FIND A DISTRIBUTOR
181632R150 FIND A DISTRIBUTOR
181632R120 FIND A DISTRIBUTOR
181640R150 FIND A DISTRIBUTOR
181640R120 FIND A DISTRIBUTOR
181648R120 FIND A DISTRIBUTOR
x
x

x

Loading..