ESAB

OK Flux 10.62 (Advanced Slag Release)

The following items have been added to your list


x

Förbättrad OK Flux 10.62 med utmärkt slagglossning och mycket starka korn. Skapar mycket smidiga svetssträngar, mjuka övergångar till grundmaterialet och konkava svetssträngar. Kan köras med höga svetsparametrar och samtliga SAW-processvarianter som Tandem, Twin, ICE, 3 eller 4-trådsprocesser, inklusive ” narrow gap ” svetsning. De starka kornen kan återvinnas flera gånger och mellanrummen mellan påfyllning av flussbehållaren kan förlängas. Störningar vid fluxåtervinning och dammbildning minimeras. Fluxkemi, mekaniska värden och klassificeringar för fluxet och alla kombinationer med de olika trådar är detsamma som för OK Flux 10.62 för att uppfylla de högsta krav på slagegenskaper, seghet vid låga temperaturer och CTOD-värden. Några exempel på användningsområdet för fluxet är Offshore-konstruktioner, tryckkärl, kraftproduktion, varvsindustri, pipe line, konstruktioner, transportindustrier etc. Pulvrets väteinnehål är det låga 5ml /100g eller 4ml /100g i BlockPack.

Se videon

BUY NOW


Svetsprocesser

  • SAW - Submerged Arc Welding

Klassificering

Klassificering EN ISO 14174 : S A FB 1 55 AC H5
EN ISO 14174 : S A FB 1 55 AC H4 only BlockPac/moisture-protection

Godkännanden

Godkännanden CE EN 13479
DB 51.039.07
PL : NAKS/HAKC RD 03-613-03
Godkännanden baseras på fabrikens lokalisering. Vänligen kontakta ESAB för mer information.

Tillsatsmaterials karakteristik

Legeringsöverföring No Silicon or Manganese alloying
Basisitets index nom: 3.2
Densitet nom: 1.1 kg/dm3
Diffunderbart väte max 5 ml H/100g weld metal (Redried flux); max 4 ml H/100g in BlockPac (moisture protection)
Kornstorlek 0.2-1.6 mm (10x65 mesh)
Slaggtyp Fluoride-basic

Fluxförbrukning

Bågspänning Flux/trådförbrukning, kg DC Flux/trådförbrukning, kg AC
26 V 0.7 kg 0.6 kg
30 V 1.0 kg 0.9 kg
34 V 1.3 kg 1.2 kg
38 V 1.6 kg 1.4 kg
Svetsström Mått Framföringshastighet
580 A Ø 4.0 mm 55 cm/min

Klassificering

Tråd AWS/EN EN AWS AWS - Värmebehandlat
OK Autrod 12.32 A5.17:EH12K/ 14171-A:S3Si 14171-A: S 46 6 FB S3Si A5.17: F7A8-EH12K A5.17: F7P8-EH12K
OK Autrod 12.24 A5.23:EA2/ 14171-A:S2Mo; 24598-A:S S Mo 14171-A: S 46 4 FB S2Mo A5.23: F8A6-EA2-A2 A5.23: F8P6-EA2-A2
OK Autrod 12.22 A5.17:EM12K/ 14171-A:S2Si 14171-A: S 38 5 FB S2Si A5.17: F7A8-EM12K A5.17: F6P8-EM12K
OK Autrod 12.34 A5.23:EA4/ 14171-A:S3Mo; 24598-A:S S MnMo 14171-A: S 50 4 FB S3Mo A5.23: F8A6-EA4-A4 A5.23: F8P6-EA4-A4
OK Autrod 12.40 A5.17:EH14/ 14171-A:S4 14171-A: S 50 4 FB S4 A5.17: F7A6-EH14 A5.17: F7P6-EH14
OK Autrod 13.21 A5.23:ENi1/ 14171-A:S2Ni1 14171-A: S 42 4 FB S2Ni1 A5.23: F7A6-ENi1-Ni1 A5.23: F7P8-ENi1-Ni1
OK Autrod 13.27 A5.23:ENi2/ 14171-A:S2Ni2 14171-A: S 46 7 FB S2Ni2 A5.23: F7A10-ENi2-Ni2 A5.23: F7P10-ENi2-Ni2
OK Autrod 13.24 A5.23:ENi6/ 14171-A:S3Ni1Mo0,2 14171-A: S 50 6 FB S3Ni1Mo0.2 A5.23: F8A10-ENi6-Ni6 A5.23: F8P8-ENi6-Ni6
OK Autrod 13.43 A5.23:EG/ 26304-A:S3Ni2,5CrMo; 26304-B:(SUN4C1M3) 26304-A: S 69 6 FB S3Ni2,5CrMo A5.23: F11A8-EG-G A5.23: F11P8-EG-G
OK Autrod 13.40 A5.23:EG/ 14171-A:S3Ni1Mo; 26304-A:S3Ni1Mo; 26304-B:(SUN2M2) 26304-A: S 62 6 FB S3Ni1Mo (AC) A5.23: F10A8-EG-F3 (AC) A5.23: F9P8-EG-F3
OK Autrod 13.49 A5.23:ENi3/ 14171-A:S2Ni3 14171-A: S 46 8 FB S2Ni3 A5.23: F8A15-ENi3-Ni3 A5.23: F8P15-ENi3-Ni3
OK Autrod 13.10 SC A5.23:EB2R/ 24598-A:S S CrMo1 - A5.23: F8P2-EB2R-B2
OK Autrod 12.44 A5.23:EA3/ 24598-B:SU 4M3 A5.23: F9A8-EA3-A3 A5.23: F9P8-EA3-A3
OK Autrod 13.20 SC A5.23:EB3R/ 24598-A:S S CrMo2 - A5.23: F8P2-EB3R-B3
OK Autrod 13.44 A5.23:EG/ 26304-A:S3Ni1,5CrMo 26304-A: S 62 5 FB S3Ni1,5CrMo A5.23: F9A8-EG-G

Godkännanden

Tråd ABS BV CE DB DNV GL LR RINA RS VdTÜV
OK Autrod 12.22 * * * * * * * - - *
OK Autrod 12.24 - - * - - - - - - *
OK Autrod 12.32 * * * * * * * * * *
OK Autrod 12.34 * * - - * * * - * -
OK Autrod 13.10 SC - - * * - - - - - *
OK Autrod 13.20 SC - - * - - - - - - *
OK Autrod 13.24 * * * - * * * - - -
OK Autrod 13.27 * * * * * * * * * *
OK Autrod 13.43 * * * - * * * - - -
OK Tubrod 15.27S * - * - * * * - - -
* Endast utvalda produktionsenheter. Vänligen kontakta ESAB för mer information. Besök esab.com för att ladda ner specifika flux/trådkombinationer, se faktablad för mer information

Mekaniska egenskaper

Tråd Villkor Sträckgräns Brottgräns Charpy V-Notch Förlängning
OK Autrod 12.22 Helsvetsgods AWS DC+ 410 MPa 500 MPa 170 J
160 J
90 J
70 J
35 J
33 %
OK Autrod 12.24 Helsvetsgods AWS DC+ 500 MPa 580 MPa 140 J
115 J
80 J
60 J
45 J
25 %
OK Autrod 12.32 Helsvetsgods AWS DC+ 475 MPa 560 MPa 175 J
150 J
130 J
110 J
70 J
28 %
OK Autrod 12.34 Helsvetsgods AWS DC+ 540 MPa 620 MPa 170 J
160 J
140 J
115 J
45 J
24 %
OK Autrod 12.40 Helsvetsgods AWS DC+ 530 MPa 620 MPa 140 J
110 J
80 J
50 J
40 J
26 %
OK Autrod 12.44 Helsvetsgods AWS DC+ 600 MPa 700 MPa 105 J
80 J
65 J
50 J
27 %
OK Autrod 13.21 Helsvetsgods AWS DC+ 470 MPa 560 MPa 195 J
185 J
160 J
70 J
60 J
28 %
OK Autrod 13.24 Helsvetsgods AWS DC+ 530 MPa 620 MPa 110 J
70 J
50 J
120 J
25 %
OK Autrod 13.27 Helsvetsgods AWS DC+ 460 MPa 570 MPa 140 J
110 J
80 J
50 J
28 %
OK Autrod 13.40 Helsvetsgods AWS DC+ 610 MPa 690 MPa 90 J
80 J
50 J
24 %
OK Autrod 13.40 Helsvetsgods EN DC+ 620 MPa 700 MPa 100 J
80 J
60 J
50 J
23 %
OK Autrod 13.43 Helsvetsgods AWS DC+ 700 MPa 800 MPa 100 J
75 J
65 J
50 J
21 %
OK Autrod 13.44 Helsvetsgods AWS DC+ 610 MPa 700 MPa 95 J
80 J
55 J
40 J
22 %
OK Autrod 13.49 Helsvetsgods AWS DC+ 500 MPa 600 MPa 95 J
40 J
27 %

Svetsgodsanalys

Typical Weld Metal Analysis %
C Mn Ni Si
OK Autrod 12.22 AC, 580 A, 29 V
0.10 % 0.95 % - 0.27 %
OK Autrod 12.22 DC+, 580 A, 29 V
0.07 % 1.0 % - 0.30 %
OK Autrod 12.40 AC, 580A, 29V
0.12 % 1.85 % - 0.10 %
OK Autrod 12.40 DC+, 580A, 29V
0.08 % 1.9 % - 0.12 %
OK Autrod 13.21 AC, 580A, 29V
0.08 % 0.95 % 0.9 % 0.22 %
OK Autrod 13.21 DC+, 580A, 29V
0.06 % 1.0 % 0.9 % 0.25 %
OK Autrod 13.49 AC, 580A, 29V
0.08 % 0.95 % 3.1 % 0.20 %
OK Autrod 13.49 DC+, 580A, 29V
0.06 % 1.0 % 3.1 % 0.25 %
x

Artikelnummer - Tillbehör

x
x

x

Loading..