ESAB

OK Aristorod 55

The following items have been added to your list


x

OK AristoRod 55 är en låglegerad trådelektrod (0.5Cr-0.5Ni-0.2Mo) för gasmetallbågsvetsnig av höghållfasta stål där god slagseghet vid låg temperaturer krävs. OK AristoRod 55 är avsedd för stål såsom Strenx 550, och motsvarande enligt andra normer. Kan användas för Strenx 700 som undermatchad tråd. Allt svetsarbete i höghållfasta stål bör planeras så att fri krympning i mesta möjliga mån erhålls för att hålla krympspänningarna vid lägsta möjliga nivå. Redovisade typiska hållfasthetsvärden är från obehandlade helsvetsgods svetsade med Ar+20%CO2 (M21) som skyddsgas, men svetsgodset kan även avspänningsglödgas. Efter avspänningsglödning minskar sträck-och brottgräns med ca. 30MPa.Skyddsgas Ar+15-25%CO2 (M21) eller CO2. OK AristoRod 55 är ytbehandlad med ESABs unika Advanced Surface Characteristics (ASC) teknik, en helt ny beläggningsteknik vilket tar MAG-svetsning till nya nivåer vad beträffar utförande och mångsidig prestanda, speciellt vid robotsvetsning och automatiserad svetsning. Kännetecknande fördelar är utomordentligt goda startegenskaper, problemfri matning vid höga matningshastigheter och långa matarkablar, en mycket stabil ljusbåge vid höga svetsströmmar, lite svetssprut, låg rökemmission, reducerat slitage av kontaktmunstycke och förbättrat skydd mot korrosion på tråden. Skyddsgas: Ar+15-25% CO2 (M21) eller CO2 (C1) (Art nr 1B13)

BUY NOW


Slagseghetsdata Charpy V

helsvetsgods en 80ar/20co2 (m21)
stress relieved en 80ar/20co2 (m21)
1 hr
1 hr
1 hr
1 hr
1 hr
1 hr
1 hr

Typiska mekaniska värden

Villkor Helsvetsgods Stress Relieved Stress Relieved
Skyddsgas EN 80Ar/20CO2 (M21) EN 80Ar/20CO2 (M21) EN 80Ar/20CO2 (M21)
Brottgräns 770 MPa (112 ksi) 750 MPa (109 ksi) 750 MPa (109 ksi)
Sträckgräns 690 MPa (100 ksi) 660 MPa (96 ksi) 660 MPa (96 ksi)
Förlängning 20 % 24 % 24 %
Provningstid 1 hr 1 hr
Provningstemperatur 620 degC (1148 degF) 570 degC (1058 degF)

Insmältningsdata

Ström Insvetstal Diameter Bågspänning Trådmatningshastighet
120-350 A 1.5-6.6 kg/h (3.3-14. lb/h) 1.2 mm (0.047 in.) 20-33 V 2.7-12.4 m/min (106-488 in./min)
225-480 A 3.3-11.6 kg/h (7.3-25.6 lb/h) 1.6 mm (1/16 in.) 26-38 V 3.5-12.0 m/min (138-472 in./min)
40-170 A 0.4-2.6 kg/h (0.9-5.7 lb/h) 0.8 mm (0.030 in.) 16-22 V 2.0-10.8 m/min (79-425 in./min)
80-280 A 1.0-5.4 kg/h (2.2-11. lb/h) 1.0 mm (0.040 in.) 18-28 V 2.7-14.7 m/min (106-579 in./min)

Klassificering

Klassificering EN ISO 16834-A : G Mn3NiCrMo
EN ISO 16834-A : G 55 4 M Mn3NiCrMo
Wire Electrode SFA/AWS A5.28 : ER100S-G

Godkännanden

Godkännanden CE EN 13479
LR 4Y55S H5
NAKS/HAKC 1.2MM
Godkännanden baseras på fabrikens lokalisering. Vänligen kontakta ESAB för mer information.

Tillsatsmaterials karakteristik

Legeringstyp Low alloyed (0.5 % Cr, 0.5 % Ni, 0.2 % Mo)
Skyddsgas M21 (EN ISO 14175)

Svetsgodsanalys

Trådens sammansättning %
C Cr Cu Mn Mo Ni P S Si
0.12 % 0.58 % - 1.38 % 0.20 % 0.53 % - - 0.71 %
Typical Weld Metal Analysis %
Ar/20CO2
0.11 % 0.5 % 0.07 % 1.1 % 0.2 % 0.5 % 0.015 % 0.015 % 0.5 %
x

Artikelnummer - Tillbehör

Artikelnummer : OK Aristorod 55
1B13086900 FIND A DISTRIBUTOR
1B13089300 FIND A DISTRIBUTOR
1B13106910 FIND A DISTRIBUTOR
1B13109320 FIND A DISTRIBUTOR
1B13122470 FIND A DISTRIBUTOR
1B13126910 FIND A DISTRIBUTOR
1B13129320 FIND A DISTRIBUTOR
1B13166910 FIND A DISTRIBUTOR
x
x

x

Loading..