This site uses cookies and other tracking technologies to provide you with our services, enhance the performance and functionality of our services, analyze the use of our products and services, and assist with our advertising and marketing efforts.

Cookie Policy   Privacy Notice

Forrige Next

LEDENDE AKTØR INNEN MÅLING OG OVERVÅKING I SVEISETEKNOLOGI.

ESABs investering i HKS styrker det strategiske fokuset på automatisert sveising og DDA, og vil tilføre en supplerende teknologi og en sterk global merkevare i ESAB-porteføljen.

HKS ble grunnlagt av de tre samarbeidspartnerne Hollmann, Kiese, Schauder i 1994, og har i løpet av disse 24 årene utviklet, produsert og distribuert målings- og overvåkingsløsninger av høy kvalitet for alle typer sveiseprosesser. Produktspekteret dekker hele spekteret av elektriske og termografiske overvåkings- og prosessanalysemetoder, fra sensorer til avanserte sveiseanalysesystemer.

Våre produkter omfatter blant annet:

  • WeldQAS - Automatisk kvalitetsovervåking i industriproduksjon
  • ThermoProfilScanner - Bruker det termiske feltet i sveisesømmen som et kvalitetskriterium
  • WeldScanner - Mobil og praktisk måleinnretning for dokumentasjon og kalibrering
  • WeldScanner Validator - EN50504 valideringsverktøy
  • WeldAnalyst - System for en svært dynamisk analyse av sveiseprosessen
  • Sensorer - Målesensorer for alle typer sveiseprosesser

KLIKK HER FOR Å SE HELE UTVALGET
AV PRODUKTER OG LØSNINGER FRA HKS.


HKS WeldScanner

HKS Logo

Bli kjent med produktene fra HKS

x
x

x

Loading..