LEDENDE AKTØR INNEN MÅLING OG OVERVÅKING I SVEISETEKNOLOGI.

ESABs investering i HKS styrker det strategiske fokuset på automatisert sveising og DDA, og vil tilføre en supplerende teknologi og en sterk global merkevare i ESAB-porteføljen.

HKS ble grunnlagt av de tre samarbeidspartnerne Hollmann, Kiese, Schauder i 1994, og har i løpet av disse 24 årene utviklet, produsert og distribuert målings- og overvåkingsløsninger av høy kvalitet for alle typer sveiseprosesser. Produktspekteret dekker hele spekteret av elektriske og termografiske overvåkings- og prosessanalysemetoder, fra sensorer til avanserte sveiseanalysesystemer.

Våre produkter omfatter blant annet:

  • WeldQAS - Automatisk kvalitetsovervåking i industriproduksjon
  • ThermoProfilScanner - Bruker det termiske feltet i sveisesømmen som et kvalitetskriterium
  • WeldScanner - Mobil og praktisk måleinnretning for dokumentasjon og kalibrering
  • WeldScanner Validator - EN50504 valideringsverktøy
  • WeldAnalyst - System for en svært dynamisk analyse av sveiseprosessen
  • Sensorer - Målesensorer for alle typer sveiseprosesser

KLIKK HER FOR Å SE HELE UTVALGET
AV PRODUKTER OG LØSNINGER FRA HKS.


HKS WeldScanner

HKS Logo

Bli kjent med produktene fra HKS

x

x

Loading..