ESABS DUAL SHIELD® PRIME RUTILE FLUXFYLTE RØRTRÅDER MED LAVT HYDROGENINNHOLD  MED LASERSVEISEDE SØMMER FOR Å HINDRE FUKTIGHETSOPPTAK

13/08/2020

ESABs Dual Shield® Prime er en familie av sømløse rutile fluxfylte rørtråder uten kobberbelegg og med lavt hydrogeninnhold (H4) som unngår fuktighetsopptak i fuktige miljøer, og leverer slagseighet ned til -60 oC. Tester gjennomført i samsvar med AWS-standarder viser et innledende nivå på 2,17 ml diffunderbart hydrogen per 100 g avsatt sveisemetall. Etter en ukes eksponering med 90 % RH ved 30 oC, viste Dual Shield Prime bare 2,35 ml diffunderbart hydrogen.

«Vi laserforsegler sømmene slik at det ikke er noen fare for at Dual Shield Prime opptar fuktighet», sier Neil Farrow, Global Product Manager for Flux fylte Rørtråder hos ESAB. «Selv etter lengre tids lagring og eksponering beholder disse H4-trådene sitt lave hydrogeninnhold. Der hvor prosedyrene tillater det, kan Dual Shield Primes lave innhold av diffunderbart hydrogen fjerne eller redusere behovet for forvarming.»

Dual Shield Prime-rørtrådene egner seg spesielt til stål med høy strekkfasthet og anvendelsesområder som krever slagseighet i lave temperaturer, slik som skip, offshore, olje/gass og prosessindustrien. Alle er ABS-godkjent, med tilleggs godkjenninger for de forskjellige produktene, inkludert BV-godkjenning for klassene 81Ni1 H4.

Brukervennlig

Brukere på skipsverft og selskaper innen byggteknikk rapporterer om at Dual Shield Prime produserer en svært myk lysbue med nesten sprutfrie sveiser og enkel slaggfjerning, som er en viktig faktor ved fler lags sveising. Brukeren kan enkelt styre og kontrollere sveisebadet i spraybue, operatørvennlig og gir en god innbrenning.

Uten kobberbelegg

Dual Shield Prime er en rørtråd uten kobberbelegg. Følgelig er det ingen fare for at avskallet kobber forurenser trådmatere, trådledere, sveisepistoler og kontaktrør med kobberpartikler. Resultatet er problemfri tråd mating, høy produksjonsstabilitet, redusert forbruk av slitedeler og suverene sveiseegenskaper. Kombinert med lavere innhold av diffunderbart hydrogen, gir disse egenskapene økt produktivitet, lavere sveisekostnader og høyere sveisekvalitet.

Dual Shield Prime-produkter

ESAB tilbyr Dual Shield Prime i to forskjellige varianter og i diametere på 1,2 til 1,6 mm:

Dual Shield Prime 71 LT H4, dim 1,2 leveres i 5kg og 15kg øvrig dim leveres i 15 kg
Dual Shield Prime 81Ni1M H4, dim 1,2 leveres i 5kg og 15kg øvrig dim leveres i 15 kg

  • Dual Shield Prime 71 LT H4. For ulegert/lavlegert stål og godkjent ned til -40 oC ; godkjent for Ar/CO2 eller 100 % CO2 som dekkgass. 
  • Dual Shield Prime 81Ni1M H4, Produsert for sveising av ulegerte/lavlegerte stålkomponenter ; bruker Ar/CO2 som dekkgass.
Dual Shield Prime FCAW wires feature laser-sealed seams. Even after extended storage and exposure, these H4 wires retain their low hydrogen properties.
ESAB DUAL SHIELD
x

x

Loading..