ESABS VALUE ADDED ENGINEERING-TJENESTE HJELPER KUNDENE TIL Å ØKE LØNNSOMHETEN UTEN Å GÅ PÅ KOMPROMISS MED KVALITET

29/04/2019

ESABs VAE-tjeneste (Value Added Engineering) er en svært effektiv måte for produksjonsbedrifter å øke produktiviteten i fabrikasjonsprosessene på, og således lønnsomheten, uten å måtte ofre kvalitet.  Kundene ser fordelene ved VAE og oppnår besparelser i størrelsesordener på titusener av dollar/euro i året, og ESABs VAE-team kan hjelpe kundene hvor som helst i verden med å høste godene av denne utprøvde tilnærmingen.

I et VAE-prosjekt vil ESABs eksperter analysere skjære- og sveiseprosessene, og deretter komme med anbefalinger om forbedringer og estimere potensielle kostnadsbesparelser. Avhengig av type arbeid, kan anbefalingene eksempelvis omfatte endringer i tilsatsmaterialer, korrigering av sveiseparametre, operatøropplæring, omprogrammering av sveiseroboter, endringer i felles design eller plateklargjøring, eller å gå over til en annen form for forsyninger eller materiell. Dersom det er nødvendig å investere i nytt utstyr, er målet å tjene inn investeringen igjen i løpet av en kort og akseptabel tidsramme.

Som en del av analysen gjøres det detaljerte målinger av relevante parametre, slik at VAE-teamet kan komme med anbefalinger basert på faktiske data i stedet for antagelser. ESAB har imidlertid også gjort tilgjengelig en sveisekostnadskalkulator (QWPA, Quick Weld Productivity Analyzer) som er enkel å bruke, slik at hvem som helst kan beregne kostnadene ved eksisterende sveiseprosesser. Produksjonsbedrifter er sjelden helt og fullt klar over de reelle kostnadene ved sveiseprosessene sine, men ved å bruke QWPA kan de se kostnadene og begynne å se etter muligheter for kostnadsbesparelser og økt lønnsomhet, helt enkelt ved å raffinere sveiseprosessene.

VAE-teamet tar en helhetlig tilnærming til analysen, der de gjennomgår alle aspekter ved skjære- og sveiseprosessene, inkludert materialflyt. Hvis kunden på den annen side bare er opptatt av ett aspekt ved prosessen eller én sveisestasjon, vil VAE-teamet rette fokuset på dette der kunden måtte ønske det.

I motsetning til enkelte produksjonskonsulenter som utarbeider en rapport og anser seg som ferdig, arbeider ESABs VAE-eksperter sammen med kunden for å sikre at anbefalingene kan gjennomføres så problemfritt som mulig.

Ekstern ekspertise

Selv kunder som har egne sveiseteknikere, opplever at ESABs VAE-team kan se på skjære- og sveiseprosessene med nye øyne, noe som resulterer i nye løsninger på gamle produktivitetsproblemer. Videre kan ESABs egne anlegg brukes for å prøve ut nye sveiseprosedyrer eller forskjellig materiell, slik at kundene kan være trygg på at enhver anbefalt endring i prosessen vil være vellykket.

Viktigst av alt er at ESABs VAE-team kan hjelpe kundene til å øke produktiviteten, uten at det går ut over kvaliteten. Etter at eventuelle prosessforbedringer har blitt gjennomført, vil sveiseintegriteten være like god, om ikke enda bedre, og det vil ikke påløpe ekstra kostnader til for eksempel ekstra tid for fjerning av sveiseslagg.

De fleste kunder ønsker å benytte seg av VAE for å øke lønnsomheten, mens noen har andre målsettinger – i noen tilfeller har produsenter behov for å øke kapasiteten, men de har ikke nok plass til å utvide, eller de finner det vanskelig å rekruttere alle de faglærte sveiserne de trenger. Uansett hva kunden måtte ha behov for, vil ESABs VAE-team finne måter å oppnå målene på så raskt og kostnadseffektivt som mulig.

ESAB er et anerkjent ledende selskap i skjære- og sveiseindustrien. ESABs tilsatsmateriale, utstyr og tilbehør leverer løsninger til kunder over hele verden, innen alt fra veletablerte prosesser i sveising og skjæring til revolusjonerende teknologier i mekanisert skjæring og automatisering. Du finner mer informasjon på www.esab.com. Du kan alternativt gå direkte til www.esab.com/vae for å teste ut sveisekostnadskalkulatoren (QWPA), lese kundeanalyser, eller fylle ut kontaktskjemaet for å få kontakt med VAE-teamet.

ESABS VALUE ADDED ENGINEERING-TJENESTE HJELPER KUNDENE TIL Å ØKE LØNNSOMHETEN UTEN Å GÅ PÅ KOMPROMISS MED KVALITET
x
x

x

Loading..