ESAB LANSERER FABRICATOR-SERIEN- HELT NYE HEAVY-DUTY, INVERTERBASERTE SYSTEMER FOR MIG/MAG- OG ELEKTRODESVEISING

25/08/2021

For produksjons- og anleggsbedrifter som trenger pålitelige og effektive sveisemaskiner som tåler krevende industrimiljøer, ESAB Welding & Cutting Products har lansert de nye inverterbaserte strømkildene Fabricator EM 401i, EM 401iw og EM 501w og tilhørende mateskap for MIG/MAG og rørtrådsveising.. 401iw og 501iw har fabrikkmonterte vannkjølere. Justeringsmulighetene på Fabricator forenkler bruken av maskinen ved valg av forhåndsdefinerte innstillinger, dette for å optimalisere lysbueytelsen for tråd- og gasskombinasjonen. Operatøren kan uavhengig justere trådmatehastigheten og spenningen på mateskapet. For prosessfleksibilitet tilbyr Fabricator også mulighet for MMA-sveising.

Disse enhetene bruker inverterbasert teknologi for å øke sveiseytelsen, forbedre mobiliteten, og øke energieffektiviteten.De har også avanserte justeringsmuligheter for å øke sveisekvalitet og produktivitet – alt dette til en svært rimelig pris. Fabricator EM 401i og EM 401iw har en utgangsstrøm på 400 A og 60% intermittensfaktor. Fabricator EM 501iw har en utgangsstrøm på 500 A og 60 % intermittensfaktor.

Med et værbestandig IP23S-klassifisert kabinett, har Fabricator et luftkanalkjøledesign som isolerer elektronikken fra støv, olje, metallspon og annen luftbåren kontaminering. De tykke sidepanelene i metall sørger for støtbeskyttelse, men designet gir likevel enkel tilgang for service og vedlikehold. Stor bakkeklaring sørger for ekstra beskyttelse av kabinettet, mens to ergonomiske håndtak er klassifisert for løfting med kran. Takket være det robuste designet, kan ESAB tilby 3 års garanti på strømkilden og mateskapet.

Inverterbaserte fordeler

Fabricator-enhetene bruker inverterbasert strømomformingsteknologi. De opererer ved en virkningsgrad på 87 % – noe som er 30 % bedre enn trinnregulerte strømkilder – slik at de reduserer strømforbruket på primærsiden og er mer miljøvennlige. Energisparemodusen reduserer strømforbruket med 35 W når sveiseapparatet ikke er i bruk. Disse enhetene har også en effektfaktor på 0,93, noe som reduserer kravene til strømstyrke på primærsiden – dette kan gjøre at flere maskiner kan brukes på samme kurs eller redusere risikoen for at sikringsbrudd. Alle maskiner kan operere ved et bredt spenningsspekter på 342–456V, 3-fase, 50/60 Hz.

Inverterteknologi gir også en raskere respons når lysbueforholdene endres. Med inverterteknologi i kombinasjon med mikroprosesskontroller kan ESAB innlemme ytterligere funksjoner for å forbedre sveiseytelsen, samtidig som betjeningen forenkles.

Ved hjelp av godt synlige LED-display, og gode justeringmuligheter med lett forståelig terminologi og symboler, begynner operatørene å sveise ved å velge mellom ett av tre alternativer: solid tråd, rørtråd eller MMA. Når det velges en sveiseprosess, velger operatøren deretter riktig tråddiameter og gasstype, og Fabricator vil så være innstilt for optimal ytelse. Brukere kan også justere trådmatehastigheten og spenningen uavhengig på mateskapet. Fabricator-modellene med 400 A er optimalisert for bruk med tråd med diameter på 0,8 til 1,2 mm, og modellen for 500 A er optimalisert for bruk med tråddiameter på 0,8 til 1,6 mm.

Ytterligere kontroller gjør at operatøren kan justere induktansen, noe som kan redusere sprut, forbedre flyten av sveisestrengen og skape en flatere sveisestrengprofil ved MIG/MAG-sveising i kortbueområdet. Brukere kan også angi kraterfyllingsspenning og -strømstyrke ved avsluttningen på sveisingen for å forhindre sprekker. Kraterfyllingsfunksjonen aktiveres ved å sette sveiseapparatet i 4T eller 4T gjentakelsesmodus. For MMA-sveising sørger det justerbare buetrykket for ekstra strøm ved lave spenninger, dette for å unngå at elektroden setter seg fast til arbeidsstykket. Justering av buetrykket og kan også gi økt innbrenning.

Dedikerte Mateskap

ESAB tilbyr to dedikerte mateskap – Fabricator Feed 304 og Fabricator Feed 304w med vannkjøling. Hurtigkoblingene bak på Fabricator-strømkilden gjør det enkelt å koble mateskapet til strømkilden med robuste tilkoblinger. De vannkjølte alternativene har vannkjøleren integrert i strømkilden, og en hurtigkobling for sveisepistolen. Vognen har en lav plattform som har plass for en gassflaske.

F
abricator Feed 304 har justering av spennings- og ampere (trådmatehastighet) på materen . Den har en 4-hjuls matingmekanisme som er beskyttet av et stålhus og har et plastdeksel for å beskytte trådspolen (trådspoler på opptil 300 mm).

ESAB Fabricator _Web

 

 

ESAB Fabricator inverterbaserte systemer øker produktiviteten og kvaliteten for produksjons- og anleggsbedrifter som trenger pålitelige og effektive sveisesystemer som tåler krevende industrimiljøer

 

x

x

Loading..