Utdanning

ESABs kunnskapssenter

Helt siden Oscar Kjellbergs oppfinnelse av den dekkede sveiseelektroden i 1904, har ESAB spilt en mer vesentlig rolle i oppdagelsen og utviklingen av mer vanlig aksepterte sveiseprosesser enn hvilket som helst annet selskap.

ESABs kunnskapssenter inneholder en omfattende mengde informasjon for både sveiseren, ingeniøren, sveiseinspektøren og prosjektlederen.

Choosing Welding Consumables

The tables are guides for choosing the correct welding consumable when welding similar or dissimilar materials. If the materials you need to join are not on the list, please contact us.

Joining Similar Materials The table gives typical selections of welding consumables and basic designations for wire electrodes and filler wire/rods. It does not indicate the silicon-alloyed variants used for MIG welding or the variants of covered electrodes or wire-flux combinations for submerged arc welding.

Base metal

Exaton Welding Consumable

ASTM/UNS

ISO

Exaton

Normal choice 1

Over-alloyed choice 1

304L2

1.43062

3R122

19.9.L (19.9.Nb)

19.12.3.L ...

The tables are guides for choosing the correct welding consumable when welding similar or dissimilar materials. If the materials you need to join are not on the list, please contact us.

Joining Similar Materials The table gives typical selections of welding consumables and basic designations for wire electrodes and filler wire/rods. It does not ...

Les mer

Handling and Storage of Welding Fluxes

By carefully selecting raw materials and optimizing manufacturing conditions the Exaton fluxes have guaranteed as-delivered moisture content from the factory.

Normally, the fluxes are delivered in steel drums, each containing 25 kg (55 lbs). Each pallet has a net weight of 500–1000 kg (1100–2200 lbs) and is shrink wrapped in plastic or packed in wooden crates before delivery from the factory.

To maintain the as-delivered moisture content, as long as possible, the handling and storage of the flux must be done according to the following requirements.

Transport

Transportation of the flux must be done in covered vehicles.

Unbroken pallets must be shrink wrapped in plastic or kept ...

By carefully selecting raw materials and optimizing manufacturing conditions the Exaton fluxes have guaranteed as-delivered moisture content from the factory.

Normally, the fluxes are delivered in steel drums, each containing 25 kg (55 lbs). Each pallet has a net weight of 500–1000 kg (1100–2200 lbs) and is shrink wrapped in plastic or packed in ...

Les mer

Shielding the Weld

Shielding the Weld The primary tasks of a shielding gas are to protect the weld pool from the influence of the atmosphere, i.e. from oxidation and nitrogen absorption, and to stabilize the electric arc. The choice of shielding gas can also influence the characteristics of the weld penetration profile.

Shielding Gas Protection Shielding gases for MIG/GMAW welding

The basic gas for MIG/MAG welding is argon (Ar). Helium (He) can be added to increase penetration and fluidity of the weld pool. Argon or argon/helium mixtures can be used for welding all grades. However, small additions of oxygen (O 2) or carbon dioxide (CO 2) are usually needed to stabilize the arc, improve the fluidity ...

Shielding the Weld The primary tasks of a shielding gas are to protect the weld pool from the influence of the atmosphere, i.e. from oxidation and nitrogen absorption, and to stabilize the electric arc. The choice of shielding gas can also influence the characteristics of the weld penetration profile.

Shielding Gas Protection Shielding gases for ...

Les mer

Troubleshooting Guide

Problem Cause Solution Cracking centerline Excessive dilution Add more filler metal or use technique to achieve slightly convex weld bead. Check dissimiliar joining chart to make sure correct filler material is being used. Cracking Random Overstressed weld Lower amperage or voltage or increase travel speed to lower heat input, which causes distortion. Use step welding technique, change joint design. Keep the interpass temperature below 150°C (300°F). Cracking HAZ Usually base metal related Ensure not welding with machinable grade of material containing high levels of low melting intermetallics. Porosity Poor gas ...

Problem Cause Solution Cracking centerline Excessive dilution Add more filler metal or use technique to achieve slightly convex weld bead. Check dissimiliar joining chart to make sure correct filler material is being used. Cracking Random Overstressed weld Lower amperage or voltage or increase ...

Les mer

Welding Flux Basicity Index

Basicity is commonly used to describe the metallurgical behavior of a welding flux. The basicity index is a ratio between basic and acid compounds (oxides and fluorides) of which the flux is composed.

There are several ways of calculating basicity and in welding Boniszewski's formula has become the predominant way of calculating basicity.

Welding fluxes can be divided into three groups:  Type of welding flux   Basicity   Acid fluxes   <0.9   Neutral fluxes   0.9 - 1.2   Basic fluxes   >1.2 Basicity ...

Basicity is commonly used to describe the metallurgical behavior of a welding flux. The basicity index is a ratio between basic and acid compounds (oxides and fluorides) of which the flux is composed.

There are several ways of calculating basicity and in welding Boniszewski's formula has become the predominant way of calculating basicity.

Welding ...

Les mer

Welding Guidelines for Stainless Steel and Nickel Alloys

Welding stainless steels and nickel alloys is all about cleanliness and choosing the right filler metal. These guidelines are intended as a step-by-step aid to the successful welding of stainless steels and nickel alloys.

Step 1: Selection of Filler Metal Alloy for Welding ProcessWhen both base metals are the same, use the base metal alloy as a guide. For example, if joining 316L to 316L, use 316L filler metal. Past experience may show preferential corrosion in the weld, in which case, moving up in alloy content may be required. Careful consideration regarding how far to move up is necessary, so as not to over-alloy causing galvanic corrosion.

For dissimilar joint welding (example; Stainless ...

Welding stainless steels and nickel alloys is all about cleanliness and choosing the right filler metal. These guidelines are intended as a step-by-step aid to the successful welding of stainless steels and nickel alloys.

Step 1: Selection of Filler Metal Alloy for Welding ProcessWhen both base metals are the same, use the base metal alloy as a ...

Les mer

Sveisesikkerhet

Patentert utbrenningsbeskyttelse for gassregulator fra ESAB. 

Patentert utbrenningsbeskyttelse for gassregulator fra ESAB. 

Les mer

En introduksjon til sveiseinspeksjon

Mange egenskaper ved en sveis kan evalueres under inspeksjon av sveisingen, noen relatert til sveisestørrelsen og andre relatert til oppståtte avbrudd i sveisingen. Størrelsen på en sveis kan være svært viktig, siden det ofte kan være relatert direkte til sveisestyrken og tilhørende ytelse, og en underdimensjonert sveis ikke tåler påkjenninger under utføringen av oppgaven. Avbrudd i sveisen kan også være viktig. Dette er feil i eller ved siden av sveisen, avhengig av omfanget og/eller plasseringen av feilene, som kan eller ikke kan hindre sveisen fra å være i samsvar med det tilsiktede resultatet. Når disse avbruddene har et uakseptabelt omfang eller en uakseptabel plassering, refereres de ...

Mange egenskaper ved en sveis kan evalueres under inspeksjon av sveisingen, noen relatert til sveisestørrelsen og andre relatert til oppståtte avbrudd i sveisingen. Størrelsen på en sveis kan være svært viktig, siden det ofte kan være relatert direkte til sveisestyrken og tilhørende ytelse, og en underdimensjonert sveis ikke tåler påkjenninger under ...

Les mer

Kan jeg sveise aluminium til stål?

Sp.: Kan jeg sveise aluminium til stål med GMAW eller GTAW?

S: Aluminium kan relativt enkelt settes sammen med de fleste metaller ved sammenføying eller mekanisk feste, mens det kreves spesialteknikker hvis det skal buesveises til andre metaller som f.eks. stål. Svært sprøe intermetalliske forbindelser formes når metaller som stål, kobber, magnesium eller titanium sveises direkte på aluminium. For å unngå disse sprø forbindelsene er det utviklet noen spesielle teknikker som isolerer det andre metallet fra det smeltede aluminiumet under buesveisingprosessen. De to vanligste metodene for å forenkle buesveisingen av aluminium til stål, er bimetalliske overgangsinnlegg og påføring av belegg ...

Sp.: Kan jeg sveise aluminium til stål med GMAW eller GTAW?

S: Aluminium kan relativt enkelt settes sammen med de fleste metaller ved sammenføying eller mekanisk feste, mens det kreves spesialteknikker hvis det skal buesveises til andre metaller som f.eks. stål. Svært sprøe intermetalliske forbindelser formes når metaller som stål, kobber, magnesium ...

Les mer

Fire trinn til valg av dyse

Velg en udelt eller en todelt dyse: Acetylen – alltid en udelt dyse. Andre brenngasser – todelt dyse gir mest effektiv drift for normal skjæring. En udelt dyse forlenger levetiden der oppvarmingen er høy. Velg serie: OXWELD® 1500-serien med dyser – CW-23, CW-400 og CW-500 skjæretilbehør C-32, C-66, C-77 og C-97 manuelle skjærebrennere Alle maskinskjærebrennere PUROX® 4200-serien med dyser – CW-200, CW -250 og CW-300 skjæretilbehør Type "E" og C-84 manuelle skjærebrennere Velg forvarmingskapasitet: Valg av dyse avhenger av forvarmekapasitet. Stål belagt med rust og flak, samt skråskjæring, krever kraftig forvarming. Velg størrelse: Velg størrelse som er anbefalt for tykkelsen på stålet som ...

Velg en udelt eller en todelt dyse: Acetylen – alltid en udelt dyse. Andre brenngasser – todelt dyse gir mest effektiv drift for normal skjæring. En udelt dyse forlenger levetiden der oppvarmingen er høy. Velg serie: OXWELD® 1500-serien med dyser – CW-23, CW-400 og CW-500 skjæretilbehør C-32, C-66, C-77 og C-97 manuelle skjærebrennere Alle maskinskjærebrennere ...

Les mer

Slik feilsøker du plasmaskjæringskvaliteten

Innledning Som ved enhver annen skjæreprosess, finnes det flere variabler som påvirker kvaliteten på plasmaskjæringen. Disse variablene omfatter:

Brennertype Brennerjustering Tilstand på slitedeler Buespenning, eller skjærehøyde Gasstype Gassrenhet Gasstrykk og -strømning Materialtykkelse Materialsammensetning Overflateforhold Strømstyrke ved skjæring Størrelse på dyseåpning Skjærehastighet (f.eks. maskinhastighetsgrad) De fleste av disse variablene er avhengig av hverandre, noe som betyr at hvis én variabel blir endret, vil dette påvirke de andre variablene. Det kan være vanskelig å finne ut av hvordan man skal løse problemer med skjærekvaliteten, så følgende informasjon ...

Innledning Som ved enhver annen skjæreprosess, finnes det flere variabler som påvirker kvaliteten på plasmaskjæringen. Disse variablene omfatter:

Brennertype Brennerjustering Tilstand på slitedeler Buespenning, eller skjærehøyde Gasstype Gassrenhet Gasstrykk og -strømning Materialtykkelse Materialsammensetning Overflateforhold Strømstyrke ...

Les mer

Hva er beste metode for skjæring av stålplate

Oksygenskjæring, plasmaskjæring, laserskjæring eller vannstråle Det finnes mange metoder for skjæring av ulegerte stålplater, og noen av disse passer godt til automatisering, andre ikke. Noen metoder passer til tynne plater, noen til tykke plater. Noen er raske, andre er langsomme. Noen er billige, noen er dyre. Og noen er nøyaktige, mens andre er unøyaktige. Denne artikkelen ser raskt på fire primærmetoder brukt på CNC-formskjæringsmaskiner, sammenligner hver prosess mht. sterke og svake sider, og nevner deretter noen få kriterier som kan brukes i avgjørelsen av hvilken prosess som er best til ditt bruk.

Oksygenskjæring Oksygenskjæring med brenner, eller glammeskjæring, er den desidert ...

Oksygenskjæring, plasmaskjæring, laserskjæring eller vannstråle Det finnes mange metoder for skjæring av ulegerte stålplater, og noen av disse passer godt til automatisering, andre ikke. Noen metoder passer til tynne plater, noen til tykke plater. Noen er raske, andre er langsomme. Noen er billige, noen er dyre. Og noen er nøyaktige, mens andre er ...

Les mer

What is a nesting system and why do you need one?

Traditional Nesting Software

Traditionally, a nesting system has been considered as a numerical control (NC) programming tool, wherein two-dimensional models of components generated in CAD software are used to generate G-code to drive computer numerically controlled (CNC) machines. Let’s think of a nesting system as part of a CAM (Computer Aided Manufacturing) system.

As with other “Computer-Aided” technologies, CAM does not eliminate the need for skilled professionals such as manufacturing engineers, NC programmers, or machinists. CAM, in fact, leverages both the value of the most skilled manufacturing professionals through advanced productivity tools, while building the skills of ...

Traditional Nesting Software

Traditionally, a nesting system has been considered as a numerical control (NC) programming tool, wherein two-dimensional models of components generated in CAD software are used to generate G-code to drive computer numerically controlled (CNC) machines. Let’s think of a nesting system as part of a CAM (Computer Aided ...

Les mer

What is post processing software?

The Problem with CAD

To cut parts from flat plate using a CNC cutting machine, whether it’s plasma, flame, waterjet, or laser, the CNC has to be programmed with the path of the desired shape or nest of shapes. Most parts are originally designed in a CAD program, such as AutoCAD, Solid Works, CATIA, or some other basic drawing or design package where they are saved in a CAD drawing format. Some of the most popular CAD formats include:

“DWG” (AutoCAD Drawing format) “IGES” (Initial Graphics Exchange Specification) “STEP” ("Standard for the Exchange of Product model data") “DXF” (Drawing Exchange Format) But you can’t just take the CAD file and send it to a plasma cutting ...

The Problem with CAD

To cut parts from flat plate using a CNC cutting machine, whether it’s plasma, flame, waterjet, or laser, the CNC has to be programmed with the path of the desired shape or nest of shapes. Most parts are originally designed in a CAD program, such as AutoCAD, Solid Works, CATIA, or some other basic drawing or design package ...

Les mer


Sosiale medier

Hold kontakt med ESAB på Facebook, YouTube og Twitter og hold deg oppdatert om de nyeste arrangementene. Les om kampanjer, se bilder og videoer, og mye mer. Få kontakt og bli venn med andre tilhengere, eller diskuter de nyeste meldingene og utgivelsene.


Opplæring

Hos ESAB mener vi at vi kun kan oppnå høy kvalitet ved å støtte opp under våre produkter og tjenester med førsteklasses opplæring. Opplæringsprogrammene våre omfatter en rekke valgmuligheter, og alle tilbyr en mulighet for å få bedre kunnskap om maskiner, sikre driftsteknikker og maks. maskinproduktivitet. Kurstilbudene kombinerer opplæring ledet av instruktører med praktisk læring, i tillegg til tilpassede programmer, for operatører og serviceteknikere. ESABs moderne Process Centre tilbyr best mulig opplæringsmiljø ved bruk av toppmoderne datateknologi.

Kursoversikt og info om aktuell opplæring, finnes i vår opplæringskalender.


x

x

Loading..