This site uses cookies and other tracking technologies to provide you with our services, enhance the performance and functionality of our services, analyze the use of our products and services, and assist with our advertising and marketing efforts.

Cookie Policy   Privacy Notice

Utdanning

ESABs kunnskapssenter

Helt siden Oscar Kjellbergs oppfinnelse av den dekkede sveiseelektroden i 1904, har ESAB spilt en mer vesentlig rolle i oppdagelsen og utviklingen av mer vanlig aksepterte sveiseprosesser enn hvilket som helst annet selskap.

ESABs kunnskapssenter inneholder en omfattende mengde informasjon for både sveiseren, ingeniøren, sveiseinspektøren og prosjektlederen.

Sveisesikkerhet

Patentert utbrenningsbeskyttelse for gassregulator fra ESAB. 

Patentert utbrenningsbeskyttelse for gassregulator fra ESAB. 

Les mer

En introduksjon til sveiseinspeksjon

Mange egenskaper ved en sveis kan evalueres under inspeksjon av sveisingen, noen relatert til sveisestørrelsen og andre relatert til oppståtte avbrudd i sveisingen. Størrelsen på en sveis kan være svært viktig, siden det ofte kan være relatert direkte til sveisestyrken og tilhørende ytelse, og en underdimensjonert sveis ikke tåler påkjenninger under utføringen av oppgaven. Avbrudd i sveisen kan også være viktig. Dette er feil i eller ved siden av sveisen, avhengig av omfanget og/eller plasseringen av feilene, som kan eller ikke kan hindre sveisen fra å være i samsvar med det tilsiktede resultatet. Når disse avbruddene har et uakseptabelt omfang eller en uakseptabel plassering, refereres de ...

Mange egenskaper ved en sveis kan evalueres under inspeksjon av sveisingen, noen relatert til sveisestørrelsen og andre relatert til oppståtte avbrudd i sveisingen. Størrelsen på en sveis kan være svært viktig, siden det ofte kan være relatert direkte til sveisestyrken og tilhørende ytelse, og en underdimensjonert sveis ikke tåler påkjenninger under ...

Les mer

Kan jeg sveise aluminium til stål?

Sp.: Kan jeg sveise aluminium til stål med GMAW eller GTAW?

S: Aluminium kan relativt enkelt settes sammen med de fleste metaller ved sammenføying eller mekanisk feste, mens det kreves spesialteknikker hvis det skal buesveises til andre metaller som f.eks. stål. Svært sprøe intermetalliske forbindelser formes når metaller som stål, kobber, magnesium eller titanium sveises direkte på aluminium. For å unngå disse sprø forbindelsene er det utviklet noen spesielle teknikker som isolerer det andre metallet fra det smeltede aluminiumet under buesveisingprosessen. De to vanligste metodene for å forenkle buesveisingen av aluminium til stål, er bimetalliske overgangsinnlegg og påføring av belegg ...

Sp.: Kan jeg sveise aluminium til stål med GMAW eller GTAW?

S: Aluminium kan relativt enkelt settes sammen med de fleste metaller ved sammenføying eller mekanisk feste, mens det kreves spesialteknikker hvis det skal buesveises til andre metaller som f.eks. stål. Svært sprøe intermetalliske forbindelser formes når metaller som stål, kobber, magnesium ...

Les mer

Fire trinn til valg av dyse

Velg en udelt eller en todelt dyse: Acetylen – alltid en udelt dyse. Andre brenngasser – todelt dyse gir mest effektiv drift for normal skjæring. En udelt dyse forlenger levetiden der oppvarmingen er høy. Velg serie: OXWELD® 1500-serien med dyser – CW-23, CW-400 og CW-500 skjæretilbehør C-32, C-66, C-77 og C-97 manuelle skjærebrennere Alle maskinskjærebrennere PUROX® 4200-serien med dyser – CW-200, CW -250 og CW-300 skjæretilbehør Type "E" og C-84 manuelle skjærebrennere Velg forvarmingskapasitet: Valg av dyse avhenger av forvarmekapasitet. Stål belagt med rust og flak, samt skråskjæring, krever kraftig forvarming. Velg størrelse: Velg størrelse som er anbefalt for tykkelsen på stålet som ...

Velg en udelt eller en todelt dyse: Acetylen – alltid en udelt dyse. Andre brenngasser – todelt dyse gir mest effektiv drift for normal skjæring. En udelt dyse forlenger levetiden der oppvarmingen er høy. Velg serie: OXWELD® 1500-serien med dyser – CW-23, CW-400 og CW-500 skjæretilbehør C-32, C-66, C-77 og C-97 manuelle skjærebrennere Alle maskinskjærebrennere ...

Les mer

Slik feilsøker du plasmaskjæringskvaliteten

Innledning Som ved enhver annen skjæreprosess, finnes det flere variabler som påvirker kvaliteten på plasmaskjæringen. Disse variablene omfatter:

Brennertype Brennerjustering Tilstand på slitedeler Buespenning, eller skjærehøyde Gasstype Gassrenhet Gasstrykk og -strømning Materialtykkelse Materialsammensetning Overflateforhold Strømstyrke ved skjæring Størrelse på dyseåpning Skjærehastighet (f.eks. maskinhastighetsgrad) De fleste av disse variablene er avhengig av hverandre, noe som betyr at hvis én variabel blir endret, vil dette påvirke de andre variablene. Det kan være vanskelig å finne ut av hvordan man skal løse problemer med skjærekvaliteten, så følgende informasjon ...

Innledning Som ved enhver annen skjæreprosess, finnes det flere variabler som påvirker kvaliteten på plasmaskjæringen. Disse variablene omfatter:

Brennertype Brennerjustering Tilstand på slitedeler Buespenning, eller skjærehøyde Gasstype Gassrenhet Gasstrykk og -strømning Materialtykkelse Materialsammensetning Overflateforhold Strømstyrke ...

Les mer

Hva er beste metode for skjæring av stålplate

Oksygenskjæring, plasmaskjæring, laserskjæring eller vannstråle Det finnes mange metoder for skjæring av ulegerte stålplater, og noen av disse passer godt til automatisering, andre ikke. Noen metoder passer til tynne plater, noen til tykke plater. Noen er raske, andre er langsomme. Noen er billige, noen er dyre. Og noen er nøyaktige, mens andre er unøyaktige. Denne artikkelen ser raskt på fire primærmetoder brukt på CNC-formskjæringsmaskiner, sammenligner hver prosess mht. sterke og svake sider, og nevner deretter noen få kriterier som kan brukes i avgjørelsen av hvilken prosess som er best til ditt bruk.

Oksygenskjæring Oksygenskjæring med brenner, eller glammeskjæring, er den desidert ...

Oksygenskjæring, plasmaskjæring, laserskjæring eller vannstråle Det finnes mange metoder for skjæring av ulegerte stålplater, og noen av disse passer godt til automatisering, andre ikke. Noen metoder passer til tynne plater, noen til tykke plater. Noen er raske, andre er langsomme. Noen er billige, noen er dyre. Og noen er nøyaktige, mens andre er ...

Les mer


Sosiale medier

Hold kontakt med ESAB på Facebook, YouTube og Twitter og hold deg oppdatert om de nyeste arrangementene. Les om kampanjer, se bilder og videoer, og mye mer. Få kontakt og bli venn med andre tilhengere, eller diskuter de nyeste meldingene og utgivelsene.


Opplæring

Hos ESAB mener vi at vi kun kan oppnå høy kvalitet ved å støtte opp under våre produkter og tjenester med førsteklasses opplæring. Opplæringsprogrammene våre omfatter en rekke valgmuligheter, og alle tilbyr en mulighet for å få bedre kunnskap om maskiner, sikre driftsteknikker og maks. maskinproduktivitet. Kurstilbudene kombinerer opplæring ledet av instruktører med praktisk læring, i tillegg til tilpassede programmer, for operatører og serviceteknikere. ESABs moderne Process Centre tilbyr best mulig opplæringsmiljø ved bruk av toppmoderne datateknologi.

Kursoversikt og info om aktuell opplæring, finnes i vår opplæringskalender.


x
x

x

Loading..