ESAB Kunnskapssenter.

Slik feilsøker du plasmaskjæringskvaliteten

Innledning

Som ved enhver annen skjæreprosess, finnes det flere variabler som påvirker kvaliteten på plasmaskjæringen. Disse variablene omfatter:

 • Brennertype
 • Brennerjustering
 • Tilstand på slitedeler
 • Buespenning, eller skjærehøyde
 • Gasstype
 • Gassrenhet
 • Gasstrykk og -strømning
 • Materialtykkelse
 • Materialsammensetning
 • Overflateforhold
 • Strømstyrke ved skjæring
 • Størrelse på dyseåpning
 • Skjærehastighet (f.eks. maskinhastighetsgrad)

De fleste av disse variablene er avhengig av hverandre, noe som betyr at hvis én variabel blir endret, vil dette påvirke de andre variablene. Det kan være vanskelig å finne ut av hvordan man skal løse problemer med skjærekvaliteten, så følgende informasjon ble samlet for å kunne gi de vanligste løsningene på noen typiske problemer som kan oppstå med skjærekvaliteten. Først av alt, velg det mest fremtredende forholdet:

 • Skjærevinkel
 • Skjæreflathet
 • Overflatens grovhetsgrad
 • Slagg

Vanligvis gir anbefalte skjæreparametre best skjærekvalitet, så les i systemets brukerhåndbok for skjæredata om informasjon om foreslåtte parameterinnstillinger. Noen ganger kan forholdene variere og det kreves små justeringer. I så fall:

 • Gjør små, trinnvise endringer i gasstrømningen og -trykket.
 • Juster buespenningen i trinn på én volt, opp eller ned etter behov.
 • Juster skjærehastigheten i trinn på fem prosent eller mindre inntil forholdene forbedres.

Skjærevinkel

Negativ skjærevinkel

Hvis den øverste dimensjonen på en del er større enn den nederste, har du en "negativ" skjærevinkel. Dette kan være forårsaket av:

 • Feiljustert brenner
 • Bøyd eller deformert materiale
 • Slitte eller ødelagte slitedeler
 • Lav buespenning og/eller
 • Skjærehastigheten er for lav

Positiv skjærevinkel

Når den øverste dimensjonen er mindre enn den nederste, har du en "positiv" skjærevinkel. Dette er vanligvis forårsaket av:

 • Feiljustert brenner
 • Bøyd eller deformert materiale
 • Slitte eller ødelagte slitedeler
 • Høy buespenning
 • Skjærehastigheten er for høy, og/eller
 • Feil strømstyrkeinnstillinger

Skjæreflathet

Avrundet topp og bunn

Dette oppstår vanligvis bare ved skjæring i tynnere materialer som er tynnere enn 6 mm. Det forårsakes som oftest av for kraftig effekt til materialet, eller bruk av for mye strøm (strømstyrke) i forhold til materialtykkelsen.

Overkant med underskjær

Når sidene på skjæreflaten er buet innover, skyldes dette mest sannsynlig at det er skjært med brennere for nært materialet. Dette skjer når buespenningen er satt for lav for angitt materialtykkelse.

Overflatefinish

Prosessfremkalt grovhet

Hvis du ser uregelmessigheter i skjæreflaten som er konsekvente, og som bare vises på én akse, er dette sannsynligvis et resultat av prosessen. Sannsynlige problemer omfatter:

 • Slitte eller ødelagte slitedeler, og/eller
 • Gasstrømningen er for høy.

Maskinfremkalt grovhet

Når uregelmessigheter i skjæreflaten er varierende, og ofte avgrenset til én akse, bør man se etter grovheter fremkalt av bevegelsene i maskinen. Dette kan være forårsaket av:

 • Skitne maskinskinner, hjul, stativ og/eller tannhjul
 • Skinnene er ikke på linje
 • Hjul eller slitte lagre, ødelagte, eller løse.

Slagg

Slagg forekommer. Og det finnes mange ting som kan påvirke slaggytelsen. Moderne plasmasystemer har et ganske stort utvalg av slaggfri skjæring, slik at når du ser at det har begynt å danne seg slagg på delene, indikerer dette som regel at det er noe galt. Det finnes flere forskjellige typer slagg, inkl. høyhastighetsslagg, lavhastighetsslagg og toppslagg.

Høyhastighetsslagg

Når det er lite slagg, men ser ut som det er sveiset eller valset over på den nedre overflaten av delen som skjæres, er det vanligvis forårsaket av for høy skjærehastighet. Denne typen slagg er vanskelig å fjerne og kan kreve sliping. Den følges ofte av "S-formede" forsinkelseslinjer, som også er en indikasjon på at skjærehastigheten er for høy. Du bør også sjekke buespenningen og se om den er for høy.

Lavhastighetsslagg

Lavhastighetsslagg dannes som større dråper nederst i skjæret, men det forsvinner vanligvis ganske lett. Prøv å øke hastigheten og/eller justere buespenningen opp for å øke skjærehøyden.

Toppslagg

Dette vises som en sprut øverst på delene, og det er vanligvis enkelt å fjerne. Det oppstår som regel ved for rask skjæring eller for høy skjæring (høy buespenning).

Intervallslagg

Hvis slagget er varierende og/eller vises øverst eller nederst på delen, bør slitedelene sjekkes for slitasje.

Andre faktorer som påvirker slagg:

Det finnes noen andre faktorer som kan påvirke slaggdannelse, og de fleste er relatert til materialet i seg selv. Dette omfatter temperaturen på materialet, overflateforhold som mye glødeskall eller rust, og materialsammensetning. For eksempel vil legeringer som inneholder høye karbonnivåer typisk danne mer slagg.

Intervallslagg

Hvis slagget er varierende og/eller vises øverst eller nederst på delen, bør slitedelene sjekkes for slitasje.

Andre faktorer som påvirker slagg:

Det finnes noen andre faktorer som kan påvirke slaggdannelse, og de fleste er relatert til materialet i seg selv. Dette omfatter temperaturen på materialet, overflateforhold som mye glødeskall eller rust, og materialsammensetning. For eksempel vil legeringer som inneholder høye karbonnivåer typisk danne mer slagg. 

Opprettet i Skjæresystemer , Tagget med Plasma, Prosess

x

x

Loading..