Forrige
Next

Pulverbågsvetsning - SAW

Pulverbågsvetsning (SAW) är en högeffektiv automatiserad svetsmetod. ESAB erbjuder nyckelfärdiga lösningar för automatiserad SAW, plus tillbehörs- och hjälputrustning som helautomatiska system för fluxhantering och fogföljningssystem för att ge kunderna optimala produktionsförutsättningar och maximal lönsamhet.

Rekommenderade insvetstal vid pulverbågsvetsning med ESAB-utrustning

Gröna staplar anger den "komfortzon" för olika tillämpningar inom vilken våra kunder vanligen arbetar. Gula staplar anger övre gräns för respektive tillämpning.


SAW Weld Deposit Rate

 

Thumbnail image

1. Enkeltråd

Svetsning med enkeltråd är den vanligaste formen av pulverbågsvetsning.

Les mer


Thumbnail image

2. Twintråd

Vid twintrådssvetsning används två trådar, anslutna till samma strömkälla.

Les mer


Thumbnail image

3. Tandemtråd

Vid pulverbågsvetsning i tandem är de båda svetstrådarna anslutna till var sin strömkälla och matas samtidigt med var sitt matarverk.

Les mer


Thumbnail image

4. Tandemtwintråd

ESAB:s system för tandemtwintråd har två twintrådshuvuden efter varandra.

Les mer


Thumbnail image

5. Flertråd

Upp till 6 trådar kan användas samtidigt, var och en med sin egen strömkälla.

Les mer


Thumbnail image

6. Smalfog

ESAB:s system för smalfogssvetsning (Heavy Duty Narrow Gap Multi welding, HNG Multi) är avsett för tung kontinuerlig drift.

Les mer


Thumbnail image

7. Påsvetsning

Bandpåsvetsning genom pulverbågsvetsning (SAW) eller elektroslaggsvetsning (ESW) är de möjliga metoderna för påsvetsning av större ytor.

Les mer


Thumbnail image

8. SAW - ICE™

ESAB:s revolutionerande teknik utnyttjar överskottsvärmen från pulverbågsvetsningen för att öka produktiviteten utan att öka värmetillförseln till grundmaterialet.

Les mer


Thumbnail image

Fördel ICE™

Prestandaövertag med ICE™

Les mer


Produktinformation:

Pulverbågsvetsning  SAW

SAW
x
x

x

Loading..