ESABs arbeidsområder

ESAB er en verdensledende produsent av sveise- og skjæreutstyr , samt tilsettmaterialer. Vi utvikler og produserer, innovativt og verdenskjent utstyr og løsninger , basert på tilbakemeldinger fra kundene våre og den ekspertisen og kulturarven selskapet besitter på dette produksjonsområdet.

ESAB-varemerket er synonymt med verdensledende ekspertise på følgende nøkkelområder:

 • Manuelt sveise- og skjæreutstyr
 • Tilsettmaterialer til sveising
 • Automatsveiseutstyr
 • Mekaniske skjæresystemer

På hvert av områdene foregår det kontinuerlig utvikling av metoder, materialer og kunnskap for å møte de mangfoldige utfordringene i de ulike industrisektorene vi jobber med. ESABs organisasjon leverer effektive og høyproduktive løsninger.  som imøtekommer kundens krav på en måte som overgår forventningene uansett markedssegment.

ESAB tilbyr en hel verden av produkter og løsninger til så godt som alle sveise- og skjæreprosesser og bruksområder. Vi leverer til bransjene som holder verden i gang, blant annet:

 • Bilindustrien
 • Generell industriproduksjon og bygningsindustrien
 • Pipelines
 • Vindmølleproduksjon
 • Kraftleverandørindustrien
 • Prosessindustrien
 • Reparasjon og vedlikehold
 • Skipsbygging og offshore
 • Transport og mobile maskiner

110 år etter at firmaet ble grunnlagt, leverer ESAB til det globale markedet. Gruppen er organisert i regionene Europa, Nord-Amerika, Sør-Amerika, Asia/Stillehavet og India.

ESAB når ut til nesten alle land i verden. Selskapet har mer enn 8.700 medarbeidere og produksjonsanlegg på 4 kontinenter.

Hvis du ønsker mer info, kan du gå inn på websiden til nærmeste ESAB-kontor.

What We Do
x

x

Loading..