Visjoner og verdier

Vår visjon

«Å være den ledende globale leverandøren av innovative sveise og skjæreløsninger for all metall fabrikasjon»

Our Vision and Values

Våre verdier

 • Kundene snakker, vi lytter – Kundens ønsker vil alltid drive utviklingen av våre strategiske planer og handlinger. Vi etterlever denne verdien ved å benytte enhver anledning til å få innspill fra kunder og lytte til deres forventninger, og ved å skille oss ut i hvordan vi leverer til kundene.
 • Det beste laget vinner – Engasjerte partnere som spiller på lag, er den mest verdifulle ressursen vår. Vi er opptatt av å trekke til oss, utvikle og ta vare på de beste talentene. Vi lever ut denne verdien på tre grunnleggende måter:
  1. Sette sammen det rette teamet – ha de riktige menneskene til å gjøre jobben
  2. Skape det rette miljøet – sørge for at lederne skaper miljøer der alle medarbeidere kan bidra
  3. Oppnå seire – når man har de riktige menneskene og det rette miljøet, blir det mye enklere å vinne!
 • Kontinuerlig forbedring (Kaizen) er vår levemåte – Sette ambisiøse mål, eksperimentere og lære hver dag, eliminere sløsing med tid og ressurser i forretningsprosessene, benchmarke de beste, og gjøre dem bedre. Til grunn for denne verdien ligger en erkjennelse av at endring er nødvendig, og at det er viktig å bruke verktøy for forbedring. Alle ESAB-ansatte bidrar til å fremme et miljø med kontinuerlig læring ved å bruke Colfax Business System Tools som danner grunnlaget for vår kultur.
 • Innovasjon definerer vår fremtid – Kreativitet, både på individuelt og organisasjonsmessig plan, er en drivkraft for banebrytende ideer om teknologi, produkter, løsninger og prosesser. Vi etterlever denne verdien ved å tilby differensierte kundeløsninger, utvikle produkter og tjenester som forbedrer livskvalitet og miljøforvaltning gjennom kreativ tenkning, og ved å forstå hva innovasjon bringer.
 • Vi konkurrerer for aksjonærer basert på resultatene våre – For å hele tiden tiltrekke oss og holde på lojale aksjonærer, må vi levere resultater for fortjeneste, arbeidskapital og kontantstrøm som er de beste i klassen. Vi etterlever denne verdien ved å utvikle aggressive, men likevel realistiske og målbare resultatmål og ved å konsekvent oppnå etablerte mål.

Det krever fokus og engasjement for å leve ut verdiene våre, og for å oppnå suksess for kunder, ansatte, aksjonærer og samfunnet forøvrig. Visjonen og verdiene våre gjør at vi kan fatte strategiske beslutninger, tilordne ressurser og skape resultater i toppklasse – hver dag.

x

x

Loading..