Miljø og sikkerhet

ESAB er forpliktet til å beskytte og fremme helsen og sikkerheten til menneskene vi jobber med og miljøene der de jobber. Vi streber også etter å hele tiden forbedre de miljømessige, sosiale og økonomiske resultatene.

ISO 9001, ISO 14001 and OHSAS 45001 Certification

 

RENAS medlemsbevis 2015

Safety and Environment Overview

Vår satsning på sikkerhet

Helsemessige hensyn og sikkerhetsaspekter er svært viktige i sveiseprosessen. Vi har som mål å oppnå en verden uten arbeidsrelaterte skader på våre medarbeidere og andre som bruker våre produkter.

Vår forpliktelse overfor miljøet

Bærekraftig utvikling vil si å dekke menneskelige behov uten at det går på bekostning av fremtidige generasjoners muligheter til å dekke sine behov. Som verdensledende i vår bransje er vi klar over ansvaret vårt for å gjøre prosessene, produktene og bransjen mer bærekraftig.

x

x

Loading..