juridisk information

Informationernes korrekthed

Vi har bestræbt os på, at oplysningerne på disse sider er så nøjagtige og opdaterede som muligt. Der kan imidlertid forekomme fejl, og vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående varsel.

Disclaimer/Forbehold

Oplysninger og grafik vist på denne hjemmeside ("oplysningerne") er ikke at betragte som en kontraktlig eller på anden måde bindende forpligtelse for ESAB eller for noget andet medlem af den gruppe af selskaber, hvori ESAB indgår, ligesom sådanne oplysninger heller ikke skal udlægges som tilbud eller invitation til at købe eller sælge varer eller serviceydelser. Enhver kontraktlig eller på anden måde bindende forpligtelse, som efterfølgende indgås med ESAB i henhold til ESABs almindelige salgs- og leveringsbetingelser, eller andre skriftlige betingelser indgået med ESAB, er gældende og har fortrinsret frem for oplysninger vist på denne hjemmeside.

Oplysningerne kan indeholde tekniske unøjagtigheder eller typografiske fejl. ESAB har bestræbt sig på at sikre, at alle oplysninger er korrekte på publiceringstidspunktet. Men som ved enhver anden form for trykt materiale kan oplysningerne være forældet, når hjemmesiden besøges. ESAB kan ikke drages til ansvar for fejl eller mangler i disse oplysninger, ej heller for manglende opdatering, og enhver beslutning taget på baggrund af disse oplysninger sker udelukkende på den besøgendes eget ansvar. ESAB forbeholder sig ret til at ændre denne hjemmeside uden forudgående varsel.

Der gives ingen garanti eller repræsentation, udtrykkeligt eller underforstået, vedrørende oplysningerne, og ESAB fralægger sig hermed enhver underforstået garanti eller betingelse angående benævnelse, beskrivelse, tilfredsstillende kvalitet, brugsegnethed eller ikke-krænkelse af tredjemands immaterielle rettigheder. I tilfælde af jurisdiktion, der begrænser omfanget af restriktive klausuler, skal denne begrænsning anvendes fuldt ud i henhold til lokal lov. ESAB, samt ethvert andet medlem af den gruppe af selskaber, hvori ESAB indgår, påtager sig intet ansvar, direkte eller indirekte, for følgeskader opstået i forbindelse med brug af denne hjemmeside, herunder, og uden nogen form for begrænsning, driftstab, driftsafbrydelser, tab af programmer eller andre data på IT-systemer eller på anden måde.

Mens vi gør vort bedste for at effektuere alle ordrer, kan ESAB ikke garantere for, at alle produkter vist på hjemmesiden er tilgængelige. ESAB forbeholder sig ret til at standse salget af ethvert produkt vist på hjemmesiden uden forudgående varsel.

Produktpriser vist på ESABs hjemmesider kan være anderledes end priser annonceret andetsteds på grund af forskellige forhold på de forskellige geografiske markeder.

Mens vort mål er en 100 procent fejlfri hjemmeside, kan vi ikke garantere, at indholdet er fejlfrit eller komplet; dette gælder også for oplysninger om priser og produktspecifikationer. Hvis vi opdager fejl i vore priser, bliver de rettet i vort system, og den korrekte pris vil være gældende for kundens ordre. ESAB forbeholder sig ret til at ophæve ethvert givet tilbud samt til at korrigere alle fejl, unøjagtigheder eller undladelser (også efter at en ordre er afgivet og accepteret).

Visse links på denne hjemmeside kan lede hen til andre hjemmesider, som ESAB ikke har kontrol over. Følgelig accepterer ESAB intet ansvar, direkte eller indirekte, for indholdet på sådanne hjemmesider.

Enhver form for kommentarer eller materiale sendt til ESAB via denne hjemmeside, herunder svar på spørgsmål eller forslag, er at betragte som ikke fortroligt materiale. ESAB har ingen forpligtelser med hensyn til sådanne kommentarer eller materiale og kan frit gengive, anvende eller distribuere sådanne kommentarer eller materiale uden begrænsninger. Endvidere kan ESAB anvende enhver form for ideer, koncepter, knowhow eller teknikker indeholdt i sådanne kommentarer eller materiale.

See also Colfax Privacy Policy.

Postadresse:
A/S ESAB
Nordager 22 1. Sal
6000 Kolding
Danmark

Besøgsadresse: samme som ovenstående

Telefonnummer:  +45 36 30 01 11

Fax: +45 36 30 40 03

A/S Reg. nr.: 12394

SE / CVR nr.: DK-10244714

x

x

Loading..