This site uses cookies and other tracking technologies to provide you with our services, enhance the performance and functionality of our services, analyze the use of our products and services, and assist with our advertising and marketing efforts.

Cookie Policy   Privacy Notice

Hvordan bruk av intelligent mig-teknologi gjør det mulig for uerfarne sveisere å oppnå sveiser av jevn, høy kvalitet

09/05/2017

Produktivitet er noe det alltid fokuseres på, og sveising er en prosess som ofte kontrolleres nøye. Avhengig av hvilket bruksområde det er snakk om, er det mulig at produktiviteten kan økes betraktelig ved å ta i bruk helautomatisert sveising eller robotsveising, og også med bruk av halvautomatiserte prosesser eller bare ved å forbedre den manuelle prosessen. Bruk av sveisere med høyere kompetansenivå kan også være kostnadseffektivt, men i de fleste tilfeller er det et bedre alternativ å øke produktiviteten til de operatørene med liten erfaring og lavere kompetanse. Dette med tanke på at høyere og jevnere sveisekvalitet øker produktiviteten generelt, ved at behovet for etterarbeid etter sveisingen reduseres eller fjernes helt.

Siden det er så allsidig, brukes MIG/Mag til ekstremt mange forskjellige oppgaver, innen generell produksjon, tynnplate og bilreparasjoner. MIG/MAG-sveising et viktig fokusområde for bedrifter som ønsker å forbedre produktiviteten. Produsenter av sveiseutstyr har utviklet forskjellige hjelpemidler som uerfarne operatører kan bruke for å oppnå jevnere og bedre kvalitet på MIG/MAG-sveisingen. Denne artikkelen tar for seg den nyeste kortbueteknologien fra ESAB, kjent som smartMIG eller sMIG.

For noen år siden utviklet ESAB QSET for å gjøre oppsett av MIG/MAG-sveising enklere, og for å holde buen stabil under forskjellige sveiseforhold. Den nye smartMIG-teknologien er neste steg i evolusjonen av QSET. SmartMIG gjør oppsettet enda enklere, og man oppnår et buestabilitetsnivå som overgår det QSET tilbyr. For øyeblikket er sMIG-teknologien tatt i bruk i de nye Rebel-sveisemaskinene som kan brukes på plater av stål, rustfritt stål, krom-moly og aluminium i tykkelser fra 1,0 til 12,7 mm, med tråddiameter fra 0,6 til 1,0 mm. Rebel-maskinen leverer fra 5 til 205 A ved MIG/MAG-sveising og med intermittensfaktor på 25 prosent når de brukes med enfaset strømforsyning på 230 V (med 120 V er maksimal strøm 130 A og 25 prosent intermittens). sMIG støtter også MIG-lodding. ESAB vil ta i bruk sMIG-teknologi i flere kortbuemaskiner i fremtiden.

For å bruke sMIG, oppgir operatøren ganske enkelt platetykkelse og tråddiameter ved hjelp av LCD-skjermen på 4,3 tommer. I motsetning til QSET og andre systemer er det ikke nødvendig å oppgi dekkgasstype. Siste trinn i oppsettet av sveiseprosessen er å produsere en kort testsveis. Deretter kan til og med en uerfaren sveiser produsere sveiser av jevn, høy kvalitet, og erfarne operatører kan enklere finne sveisens 'sweet spot' – hvilket betyr lavt stressnivå og høy produktivitet over lengre tid.

Av forretningsmessige hensyn kan ikke alle detaljer om de sofistikerte kontrollalgoritmene i sMIG publiseres, men vi kan si så mye som at sMIG-teknologien overvåker sveisestrømmen og -spenningen, og gjør kontinuerlig små justeringer av sveiseparameterne for å kompensere for operatørens teknikk, som brennervinkel og utstikklengde. Erfarne operatører som har sveiset med sMIG-teknologien, sier de kan høre buens overlegne stabilitet og se resultatene i den ferdige sveisen, som kjennetegnes ved fremragende utseende på sveisestrengen og minimal med sprut.

Hvis de foretrekker det, kan erfarne operatører bruke 'avansert' modus i det intuitive og brukervennlige LCD-panelet. Det lar dem finjustere varmetilførselen ved hjelp av spenningsreguleringen og dermed forandre sveisestrengens profil. Induktansen kan også endres for å forbedre buestabiliteten ytterligere og minimere sprut. I 'avansert' modus måler sMIG-teknologien fortsatt sveiseparameterne og gjør små justeringer for å holde buen stabil. Virkningen av operatørens finjustering er for å flytte 'innstillingspunktet' hvor sMIG holder en stabil bue.

Under utviklingen av smartMIG-teknologien satte ESABs ingeniører seg som mål å gjøre det så enkelt som mulig for uerfarne operatører å produsere sveiser av høy kvalitet, hvilket innebar å forenkle oppsettet og holde buen stabil automatisk under sveisingen. I tillegg var ingeniørene fullt klar over at uerfarne operatører med tiden opparbeider seg erfaring, og det samme sveiseutstyret vil nødvendigvis bli brukt av både uerfarne operatører og operatører med høy kompetanse. Resultatet er at sMIG bare krever at et minimum av parametere oppgis under oppsett, (kun platetykkelse og tråddiameter), og erfarne brukere har muligheten til å gå inn i 'avansert' modus for å finjustere sveisen – men også denne modusen har alle fordelene ved sMIG når det gjelder enkelt oppsett og automatisk buestabilisering.

Mer informasjon om smartMIG-teknologi (sMIG) og de nye sveisemaskinene Rebel, kontakt ESAB.

Rebel action shot
x
x

x

Loading..