Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) og andre sporingsteknologier for å levere tjenestene våre til deg, forbedre ytelsen og funksjonaliteten til tjenestene våre, analysere bruken av produktene og tjenestene våre og hjelpe oss med reklame og markedsføring.

Policy for informasjonskapsler (cookies)   Personvernerklæring

ESAB Kunnskapssenter.

Kan jeg sveise aluminium til stål?

Sp.: Kan jeg sveise aluminium til stål med GMAW eller GTAW?

S: Aluminium kan relativt enkelt settes sammen med de fleste metaller ved sammenføying eller mekanisk feste, mens det kreves spesialteknikker hvis det skal buesveises til andre metaller som f.eks. stål. Svært sprøe intermetalliske forbindelser formes når metaller som stål, kobber, magnesium eller titanium sveises direkte på aluminium. For å unngå disse sprø forbindelsene er det utviklet noen spesielle teknikker som isolerer det andre metallet fra det smeltede aluminiumet under buesveisingprosessen. De to vanligste metodene for å forenkle buesveisingen av aluminium til stål, er bimetalliske overgangsinnlegg og påføring av belegg på det andre materialet før sveising.

Bimetalliske overgangsinnlegg: Bimetalliske overgangsmaterialer er tilgjengelige i handel i kombinasjoner med aluminium til andre typer materialer som f.eks. stål, rustfritt stål og kobber. Disse innleggene beskrives best som materialdeler som består av en del aluminium sammen med et annet materiale som allerede er sammenføyd med aluminiumet. Metoden som brukes til sammenføying av de ulike materialene, og dermed formingen av den bimetalliske overgangen, er vanligvis valsing, eksplosjonssveising, friksjonssveising, motstandssveising eller sveising med varmt trykk, og ikke buesveising. Buesveising av disse stål til aluminium-overgangsinnleggene kan utføres med vanlige buesveisingmetoder som GMAW eller GTAW. Den ene siden av innlegget sveises stål til stål og det andre aluminium til aluminium. Det er viktig å prøve å unngå overoppheting av innleggene under sveisingen, da dette kan føre til økt mengde skjøre intermetalliske forbindelser i overgangsinnleggets grensesnitt mellom stål og aluminium. Det er derfor viktig å sveise aluminium til aluminium først. På denne måten kan vi oppnå et større varmeskjold når stål til stål-sveising utføres og bidra til å hindre at grensesnittet mellom stål og aluminium overopphetes. Det bimetalliske overganginnlegget er en populær metode for å sammenføye aluminium og stål og brukes ofte i produksjonen av høykvalitets-sveisekoblinger innen konstruksjonsmessige bruksområder. Dette er bruksområder som f.eks. feste av dekkhus til skipets ståldekk, rørplater i varmevekslere som har aluminiumsrør med rørplater i stål eller rustfritt stål, og produksjon av buesveisede skjøter mellom aluminiums- og stålrørledninger.

Påføring av belegg på ulike materialer før sveising: Det kan påføres et belegg på stål for å forenkle buesveising på aluminium. Én metode er å påføre aluminium på stålet. Dette gjøres noen ganger ved "dryppåføring" (varmeforsinkelse av aluminium), eller ved hardlodding av aluminiumet på ståloverflaten. Når belegget er påført stålet, kan det buesveises til aluminiumselementet. Påse at buen ikke treffer stålet. Under sveisingen må man bruke en teknikk for å lede buen mot aluminiumselementet og la det smeltede aluminiumet fra smeltebadet flyte over på det aluminiumbelagte stålet. En annen metode for å sammenføye aluminium og stål, innebærer å påføre sølvlodd på ståloverflaten. Deretter sveises skjøten ved bruk av aluminiumsfyllegering, men pass på å ikke brenne gjennom barrierelaget av sølvlodd. Man kan vanligvis ikke stole fullt ut på disse beleggbaserte skjøtemetodene hvis man ønsker å oppnå full mekanisk styrke, og de brukes vanligvis kun til forsegling.

Opprettet i Aluminiumssveising , Tagget med TIG, Heliarc, TIG

x
x

x

Loading..